HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

panu Marku Zounovi, majiteli Vagón cafe baru Frýdek-Místek

za sladké pohoštění

 

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

Obecnímu úřadu Ostravice za poskytnutí finančního daru

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

Obecnímu úřadu Staříč za poskytnutí finančního daru

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

společnosti AR-STAL, s.r.o. Napajedla za poskytnutí

finančního daru

 


 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

společnosti Petr Volný-Freesecurity Opava za poskytnutí

finančního daru

 


 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

Ing. Jarmile Moravecké z Frýdku-Místku za poskytnutí

finančního daru

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

Bc. Marii Toufarové-Sekyrové z Klatov za poskytnutí

finančního daru

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

Ing. Marku Votlučkovi z Prahy

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

panu Přemyslu Jordákovi z Dvora Králového za poskytnutí

finančního daru

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

společnosti KOVONA SYSTEM, a.s. Český Těšín za poskytnutí

finančního daru

 
 
 
...
 
 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

společnosti D.J. METAL, s.r.o. Frýdek-Místek za poskytnutí

finančního daru

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

paní Aleně Matušíkové ze Zelinkovic za poskytnutí

finančního daru

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

Mgr. Věře Mikolášové z Frýdku-Místku za poskytnutí

finančního daru


...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

Ing. Danielu Žitníkovi z Ostravy za poskytnutí

finančního daru

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

společnosti TS, a.s. Frýdek-Místek,

za poskytnutí finančního daru

 

 

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

společnosti ADLER Czech, a.s., za poskytnutí

sponzorského daru ve formě triček

...

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje

 

RNDr. Vítězslavu Jiříkovi, Ph.D.

za finanční dar

...
 
 
HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.
 
děkuje tiskárněGEOPRINT s.r.o. z Liberce
 
za finanční dar
 
 
...
 
 
HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.
děkuje firmě IKON FM, konkrétně Ing. Lumíru Ivánkovi, za věcný i
finanční dar.
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Děkujeme společnosti BONA HELPO a všem lidem, kteří si zakoupili vánoční přání, nabízené touto společností!
 
 
Touto cestu také dodatečně děkujeme za čepice
a mikulášské balíčky  pro všechny sportovce,
účastníky Zimních her na Morávce!
 
...
 
Děkujeme za navázání spolupráce se společností
BONA HELPO s.r.o.
 

http://www.bonahelpo.cz/

 
 
Společnost BONA HELPO nabízí k prodeji balíček přání - výtěžek bude
předán dne 20.12.2013 majitelkami společnosti a finance půjdou
na podporu konkrétních akcí denního stacionáře Školy života.
 
                                             
 
Děkujeme!
 
 
 
...
 
 
Škola života - denní stacionář  děkuje za finanční dary:
 
 
 
 
 
KLEMP, Radomír Šajtar Fryčovice
 
 
...
 
Sdružení Nondek-Mlčák, automotoslužby Dobrá
 
 
...
 
Václav Sára, Výroba řeziva, autodoprava Chlebovice
 
 
...
 
Tomáš Rusinek, zemní práce, Fryčovice
...
 
MUDr. Marie Stivarová, Frýdek-Místek
 
...
 
MUDr. Marie Bílková, Frýdek-Místek
 
...
 
PARA CONSULTING s.r.o. Havířov
 
 
...
 
p.Hajná Miroslava, Fryčovice
 
...
 
p.Konvičková Pavla, Fryčovice
 
...
 
VKUS BUSTAN s.r.o. Frýdek-Místek
 
 
...
 
BORCARD cz s.r.o. Fryčovice
...
 
p.Luděk Bujnoch, Fryčovice
 
...
 
TS, a.s. Frýdek-Místek
 
...
 
Ing. Kozubek Jaroslav - Krmiva, zahrad.potřeby, drogerie, Fryčovice
 
...
 
Kamil Kublák, soukromý zemědělec, Fryčovice
 
...
 
FRYM Fryčovice spol. s r.o.
 
...
 
Libor Janečka, Chlebovické brambory
 
 
...
 
Ing. Milan Lanča, Výroba ocelových konstrukcí, Fryčovice
 
...
 
Obecní úřad Staříč
 
 
...

 

Škola života - denní stacionář  děkuje za věcný dar

- 2ks LCD monitorů

Československé obchodní bance, a.s. Praha

 
...
 
 
Děkujeme paní Ing. Pavlíně Šmídové, majitelce květinářství Botanika
ve Frýdku-Místku za materiál k vánočnímu tvoření a navázání spolupráce!
 
 
...
 
 
 
XVII. ročník Olympiády v lehké atletice
pro mládež s mentálním postižením
 
 
Škola života - denní stacionář  děkuje
za finanční dary na pokrytí nákladů spojených s pořádáním
XVII. ročníku
sportovní olympiády pro mládež s mentálním postižením a
věcné dary pro všechny závodníky.
 
 
 
společnosti HUISMAN
 
 
 
 
 
firmě  BEKAERT Petrovice s.r.o
 
 
 
 
obchodnímu řetězci TESCO Stores za finanční dar
v hodnotě 15 000,-Kč
 
 

 

 
 
firmě ELISCAR s.r.o. z Brna
 
 
 
 
 
 
 
Moravskoslezskému kraji
 
 
 
 
 
 
Statutárnímu městu Frýdek-Místek
 
 
 
 
 
 
SPMP
 
 
 
 
Policii ČR
 
 
 
 
Obecnímu úřadu obce Staříč
 
 

 

 
 
 
společnosti JAVLIN, a.s. z Prahy
 

 

 

 

společnosti MATTES TRADING, s.r.o.
 
 
 
 
 
Pivovaru Radegast
 
 

 

 

firmě TRANSL v.o.s. z Frýdku-Místku
 
 
 
 
firmě ZERO a spol., s.r.o. Palkovice
 

 

 
Pekařství Boček Fryčovice
 
 
 
 
firmě Kalma Frýdek-Místek
 
 
 
 
 
Hotelu Hamr Ostravice
 
 
 
 
 
mediálnímu partnerovi DENÍK-moje noviny
 
 
ředitelům, pedagogům a studentům těchto středních škol:
 
 
SOŠ Frýdek-Místek
 
 
 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek
 
 
 
Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek
 
 
 
 
Střední škola gastronomie a služeb Frýdek-Místek
 
 
 
 
 

...

 

 

XVI. ročník Olympiády v lehké atletice

pro mládež s mentálním postižením

 

 

Škola života - denní stacionář  děkuje:

Nadačnímu fondu Hyundai
a Nadaci OSF
 
za nadační příspěvek ve výši 100 000,-Kč.
 
Poměrná částka byla  použita na financování:
- XVI. ročníku Olympiády v lehké atletice pro mládež s mentálním postižením
Poměrná částka byla použita na financování:
- Devátého ročníku Zimních sportovních her v běžeckých disciplínách pro mládež s mentálním postižením

 Projekty vznikly za podpory Nadačního fondu Hyundai a

Nadace Open Society Fund Praha.

 

 

 

...

 

 
Škola života - denní stacionář  děkuje:

 

společnosti Podané ruce, o.s. a to konkrétně :
Bc. Fejkusové, Bc. Tkačové a paní Olbrechtové za canisterapii a tím
dvě příjemná dopoledne,
strávené ve společnosti jejich pejsků.
Fota v sekci Postřehy ze Školy života a více informací o canisterapii
zde:
 
 
 
...
 
 

Denní stacionář Škola života

děkuje dárcovskému programu

PRAZDROJ LIDEM,

díky kterému jsme získali finanční částku 80 000,- Kč!!

Jubilejní 10. ročník programu PRAZDROJ LIDEM přerozdělil

mezi neziskové a příspěvkové organizace dar v celkové výši

5,5 milionu korun.  Do hlasování se zapojilo téměř 20

tisíc hlasujících. Řediteli stacionáře a dalším zástupcům

obdarovaných organizací byla částka slavnostně předána

formou symbolického šeku na slavnostním večeru

v Ostravě.

O vítězných projektech rozhodlo tradičně hlasování veřejnosti.

 
Náš projekt:
 
Vybavení nových ergoterapeutických dílen
- výtvarné a košíkářské
 
Popis a cíl projektu:
         Rozvoj a rozšíření estetických, motorických a smyslových schopností
lidí s mentálním postižením ve zdravotně nezávadném prostředí, čímž se docílí
zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Konkrétně jde o vybavení nových
ergoterapeutických dílen a to výtvarné a košíkářské.
 
 
 
...
 
 
        Denní stacionář Škola života děkuje firmě
REKLAMADNES z Brna,
konkrétně panu Pavlu Komárkovi za poskytnutí sponzorského daru,
20 ks reklamních bavlněných tašek a velmi vstřícné jednání.
 
 
...
 
 
 
 Denní stacionář Škola života děkuje
 
Nadačnímu fondu Hyundai
a
Nadaci OSF
 
za nadační příspěvek ve výši 150 000,-Kč.
 
Tato částka byla použita na financování:
- 15. ročníku Olympiády v lehké atletice pro mládež s mentálním
postižením
- Akademie, pořádané k 20. výročí založení denního stacionáře
Škola života
- Osmého ročníku Zimních sportovních her v běžeckých disciplínách
pro mládež s mentálním postižením

 Projekty vznikly za podpory Nadačního fondu Hyundai

a Nadace Open Society Fund Praha.

 
 

 

 

...

 

8. ročník programu PRAZDROJ LIDEM

DĚKUJEME!!!

Již 7 let Plzeňský Prazdroj významně přispívá k podpoře rozvoje regionů,

v nichž působí, a pomáhá tam, kde je zapotřebí. Ani letošní rok není

výjimkou. Další ročník dárcovského programu PRAZDROJ LIDEM je v plném

proudu. Letos se zájemci z řad neziskových a příspěvkových

organizací a samosprávných orgánů ucházejí o finanční dary v

celkové výši 5,5 mil. Kč.

O vítězných projektech rozhodlo tradičně hlasování veřejnosti.

 

Projekt: Technické a materiální vybavení ergoterapeutických dílen 
 

 

Popis a cíl projektu:

Rozvoj a rozšíření estetických, motorických a smyslových schopností lidí

s mentálním postižením ve zdravotně nezávadném prostředí, čímž se docílí zvýšení 

úrovně poskytovaných služeb. Konkrétně jde o technické a materiální vybavení

ergoterapeutických dílen, nákup pece pro výrobu smaltovaných výrobků a výměnu a

opravu značně opotřebovaných a zdravotně nevyhovujících pracovních lavic a židlí.
 

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje
panu Luďku Bujnochovi - výkopové práce za poskytnutí finančního daru
 

 

Škola života - denní stacionář  děkuje za věcný dar

- 2ks LCD monitorů

Československé obchodní bance, a.s. Praha

 
...
 
 
Děkujeme paní Ing. Pavlíně Šmídové, majitelce květinářství Botanika
ve Frýdku-Místku za materiál k vánočnímu tvoření a navázání spolupráce!
 
 
...
 
 
 
XVII. ročník Olympiády v lehké atletice
pro mládež s mentálním postižením
 
 
Škola života - denní stacionář  děkuje
za finanční dary na pokrytí nákladů spojených s pořádáním
XVII. ročníku
sportovní olympiády pro mládež s mentálním postižením a
věcné dary pro všechny závodníky.
 
 
 
společnosti HUISMAN
 
 
 
 
 
firmě  BEKAERT Petrovice s.r.o
 
 
 
 
obchodnímu řetězci TESCO Stores za finanční dar
v hodnotě 15 000,-Kč
 
 

 

 
 
firmě ELISCAR s.r.o. z Brna
 
 
 
 
 
 
 
Moravskoslezskému kraji
 
 
 
 
 
 
Statutárnímu městu Frýdek-Místek
 
 
 
 
 
 
SPMP
 
 
 
 
Policii ČR
 
 
 
 
Obecnímu úřadu obce Staříč
 
 

 

 
 
 
společnosti JAVLIN, a.s. z Prahy
 

 

 

 

společnosti MATTES TRADING, s.r.o.
 
 
 
 
 
Pivovaru Radegast
 
 

 

 

firmě TRANSL v.o.s. z Frýdku-Místku
 
 
 
 
firmě ZERO a spol., s.r.o. Palkovice
 

 

 
Pekařství Boček Fryčovice
 
 
 
 
firmě Kalma Frýdek-Místek
 
 
 
 
 
Hotelu Hamr Ostravice
 
 
 
 
 
mediálnímu partnerovi DENÍK-moje noviny
 
 
ředitelům, pedagogům a studentům těchto středních škol:
 
 
SOŠ Frýdek-Místek
 
 
 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek
 
 
 
Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek
 
 
 
 
Střední škola gastronomie a služeb Frýdek-Místek
 
 
 
 
 

...

 

 

XVI. ročník Olympiády v lehké atletice

pro mládež s mentálním postižením

 

 

Škola života - denní stacionář  děkuje:

Nadačnímu fondu Hyundai
a Nadaci OSF
 
za nadační příspěvek ve výši 100 000,-Kč.
 
Poměrná částka byla  použita na financování:
- XVI. ročníku Olympiády v lehké atletice pro mládež s mentálním postižením
Poměrná částka byla použita na financování:
- Devátého ročníku Zimních sportovních her v běžeckých disciplínách pro mládež s mentálním postižením

 Projekty vznikly za podpory Nadačního fondu Hyundai a

Nadace Open Society Fund Praha.

 

 

 

...

 

 
Škola života - denní stacionář  děkuje:

 

společnosti Podané ruce, o.s. a to konkrétně :
Bc. Fejkusové, Bc. Tkačové a paní Olbrechtové za canisterapii a tím
dvě příjemná dopoledne,
strávené ve společnosti jejich pejsků.
Fota v sekci Postřehy ze Školy života a více informací o canisterapii
zde:
 
 
 
...
 
 

Denní stacionář Škola života

děkuje dárcovskému programu

PRAZDROJ LIDEM,

díky kterému jsme získali finanční částku 80 000,- Kč!!

Jubilejní 10. ročník programu PRAZDROJ LIDEM přerozdělil

mezi neziskové a příspěvkové organizace dar v celkové výši

5,5 milionu korun.  Do hlasování se zapojilo téměř 20

tisíc hlasujících. Řediteli stacionáře a dalším zástupcům

obdarovaných organizací byla částka slavnostně předána

formou symbolického šeku na slavnostním večeru

v Ostravě.

O vítězných projektech rozhodlo tradičně hlasování veřejnosti.

 
Náš projekt:
 
Vybavení nových ergoterapeutických dílen
- výtvarné a košíkářské
 
Popis a cíl projektu:
         Rozvoj a rozšíření estetických, motorických a smyslových schopností
lidí s mentálním postižením ve zdravotně nezávadném prostředí, čímž se docílí
zvýšení úrovně poskytovaných služeb. Konkrétně jde o vybavení nových
ergoterapeutických dílen a to výtvarné a košíkářské.
 
 
 
...
 
 
        Denní stacionář Škola života děkuje firmě
REKLAMADNES z Brna,
konkrétně panu Pavlu Komárkovi za poskytnutí sponzorského daru,
20 ks reklamních bavlněných tašek a velmi vstřícné jednání.
 
 
...
 
 
 
 Denní stacionář Škola života děkuje
 
Nadačnímu fondu Hyundai
a
Nadaci OSF
 
za nadační příspěvek ve výši 150 000,-Kč.
 
Tato částka byla použita na financování:
- 15. ročníku Olympiády v lehké atletice pro mládež s mentálním
postižením
- Akademie, pořádané k 20. výročí založení denního stacionáře
Škola života
- Osmého ročníku Zimních sportovních her v běžeckých disciplínách
pro mládež s mentálním postižením

 Projekty vznikly za podpory Nadačního fondu Hyundai

a Nadace Open Society Fund Praha.

 
 

 

 

...

 

8. ročník programu PRAZDROJ LIDEM

DĚKUJEME!!!

Již 7 let Plzeňský Prazdroj významně přispívá k podpoře rozvoje regionů,

v nichž působí, a pomáhá tam, kde je zapotřebí. Ani letošní rok není

výjimkou. Další ročník dárcovského programu PRAZDROJ LIDEM je v plném

proudu. Letos se zájemci z řad neziskových a příspěvkových

organizací a samosprávných orgánů ucházejí o finanční dary v

celkové výši 5,5 mil. Kč.

O vítězných projektech rozhodlo tradičně hlasování veřejnosti.

 

Projekt: Technické a materiální vybavení ergoterapeutických dílen 
 

 

Popis a cíl projektu:

Rozvoj a rozšíření estetických, motorických a smyslových schopností lidí

s mentálním postižením ve zdravotně nezávadném prostředí, čímž se docílí zvýšení 

úrovně poskytovaných služeb. Konkrétně jde o technické a materiální vybavení

ergoterapeutických dílen, nákup pece pro výrobu smaltovaných výrobků a výměnu a

opravu značně opotřebovaných a zdravotně nevyhovujících pracovních lavic a židlí.
 

 

HANDICAP CENTRUM Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.  děkuje
panu Luďku Bujnochovi - výkopové práce za poskytnutí finančního daru
 

 

TOPlist