V denním stacionáři

Jelikož víme, že jakákoliv činnost či aktivita je pro osoby se zdravotním a mentálním postižením velmi důležitá, snažíme se v našich kreativních dílnách umožnit klientům práci vykonávat. Snažíme se o pestrou nabídku  služeb, ve které se mohou uplatnit všichni a mít z vykonané práce radost a pocítit vlastní důležitost a výjimečnosti. Práci zadáváme klientům tak, aby byli schopni pracovat sami, případně s dopomocí pracovníka či pracovnice v sociální službě. Prioritou je kreativita, i proto se naše dílny jmenují kreativní. Našim krédem je co nejvyšší míra zapojení klienta do dané činnosti. Rozvíjíme tak u klientů jemnou motoriku.

V případě sportovních aktivit motoriku hrubou. Tu rozvíjíme například v krytém bazénu, kam jezdíme plavat každý pátek a jsme tam moc šťastní. Co se týče pohybových aktivit uvedu, že sport je pro náš stacionář stěžejní. V rámci činnosti denních aktivit cvičíme s klienty jógu. Jóga naše klienty zklidní v různých jejich afektech vzhledem k charakteru jejich postižení. Také zlepší jejich náladu a podporuje přátelské vztahy. Olympiády, které pořádáme dvakrát do roka, jsou také příkladem sportovního vyžití.

Nedílnou součástí naší nabídky v denním stacionáři je kroužek vaření. S klienty vaříme jídla na přípravu lehká, ale i složitější. Učíme se správně stolovat, dodržovat základy gastronomie a zdravého životního stylu. 

Z dlouhodobé spolupráce našich pracovniků v sociálních službách s klienty víme, že klienti ve většině případů trpí poruchou jak krátkodobé tak dlouhodobé paměti a potřebují paměť procvičovat a opakovat si informace již dříve získané, proto míváme jednou týdně hodinu zdravovědy, kde klientům dopodrobna vysvětlujeme a opakujeme témata běžná životu, i potřeb našich klientů. Jedná se o témata kupříkladu zdraví, nemoc, kamarádství, vztahy, bezpečnost a zdravý životní styl.

Toto je stručný výčet našich činností, neopomenu také samozřejmně dodat  návštěvy divadel, kulturních akcí a plesu, který organizuje náš stacionář v rámci sociálně - aktivizačních činností. 

TOPlist